web analytics

50 päivää jäljellä joukkorahoitusta

Joukkorahoitusprojekti on edennyt yli puolenmatkan krouvin, ja on ilo ollut todeta se mainio vastaanotto, minkä uuden albumin tuottaminen on saanut aikaan. Hankkeen tuottajalle, eli Hankiworks Oy:lle tämä on ollut aivan uusi kokemus lähteä testaamaan jotain uutta, vähän vanhaa ja jotain sieltä väliltä. Itse asiassa hankkeen tuotantoyhtiötä ei olisi välttämättä olemassa nykyisessä muodossaan ilman tämän projektin saamaa joukkovoimaa, jonka merkitys konkretisoitui kevään aikana 2015. Joku voi sitten kysyä sitä mitä virkaa yleensä on tuottajalla tällaisessa hankkeessa tai hankkeissa ylipäätään, mikä onkin hyvä ja asiallinen kysymys.

Olen tämän projektin aikana yllättynyt siitä työmäärästä ja eri vaiheista, mitä albumin sisällöntuottaminen edellyttää kustantajalta. Koska emme ota tuotantoportaassa kantaa sisältöön tai siihen mitä siellä julkaistaan, niin olemme enemmänkin kiinnittänyt huomiota niiden seikkojen luomiseen, mitkä mahdollistavat tämänkaltaisen joukkorahoitusprojektin olemassaolon. Käytännössä tämä on tarkoittanut ideointia, suunnittelua projektin eri vaiheiden läpiviemiseksi, talouden ja kustannusten hahmottamista, ICT-ratkaisujen etsimistä, kokeilemista, rakentamista ja testaamista. Lisäksi eräs tuotantoportaan juttu on ollut pieneltä osin myös tiedottaminen. Koska projekti on ollut erittäin opettavainen, siitä on saanut paljon hyödyllisiä kokemuksia ja ajatuksia kenties seuraavan vastaavanlaisen projektin läpiviemiseksi.

Kun tämän projektin joukkorahoitus on varmistunut ja aikaa tätä kirjoittaessa on vielä 50 päivää jäljellä, niin se on väistämättä laittanut miettimään jotain uuden kehittämistä näistä kokemuksista viisastuneena. Meneehän se kesäloma mukavasti näinkin mietiskellessä, kun ei tuo aurinkokaan ole liiemmälti paistanut. Mukavaa kesää Pahkasian ystäville ja odotellaan albuminen valmistumista ja postin kulkemista loppusyksyn hujakoilla.


Yhteydenotto