web analytics

Perustietoa joukkorahoituksesta

Hankkeesta uutisoineen lehdistön myötävaikutuksella, avasimme hieman aikaisemmin Pahkasian joukkorahoitushankkeen mesenaatti.me/pahkasika -osoitteessa. Olemme toki täällä iloisia siitä innostuksesta, jonka Pahkasian joukkorahoitusprojekti on osakseen. Ensimmäisen 12 tunnin aikana olemme saaneet melkein 10% tavoitteestamme täyteen. Kuten hyvät ajatukset yleensä, niin myös Pahkasika -projekti syntyi sattumalta. Tässä tapauksessa impulssin antoivat eräänä talvisena lauantaina puoli yhdeksän uutiset illalla. Jokin sai ajattelemaan, että jos näitä uutisia ja niiden aiheita olisi seurannut esimerkiksi 1980-luvulla, niin nämä olisivat menneet huumorista vaikkapa Pahkasika -lehdessä. Kaiholla aloin muistelemaan tätä mainiota huumorijulkaisua, joka jaksoi yllättää ja naurattaa kerta toisensa jälkeen. Niinpä jäin miettimään, mitä julkaisulle on tapahtunut ja vähän harmittelemaan, ettei uusia Pahkasikoja enää tehdä. Uusia herkullisia aiheita olisi vaikka mitä, joista saisi huikeat naurut.

Tämän jälkeen alkoi päässäni pyörimään ajatusprosessi, jota on vaikea selittää. Siinä ajatusprosessissa oli mukana turhautumista nykyiseen tarjontaa mediassa, joka synnytti kaipuuta Pahkiksen kaltaista huumorilehteä kohtaan. Jotenkin päädyin tulokseen, että ehkä voisin tehdä asialle jotain. En yksin tietenkään, mutta jos saisin tähän hankkeeseen muitakin mukaan, niin sitten ehkä voisi asialle jotain tehdä. Mikä tärkeintä, tämän prosessin tuloksena syntyi projekti, jonka tavoitteena on tuottaa Pahkasian 79. albumi. Tässä projektissa sinä voit siis myötävaikuttaa osallistumalla 20€ panostuksella upouuden, ennennäkemättömän Pahkasika -albumin saamiseen markkinoille.

Mitä on joukkorahoitus

Joukkorahoitus on, kuten sanasta voidaan päätellä, yhteisöllinen tapa kerätä rahoitusta jonkin tietyn hyödykkeen tuottamiseksi. Se voi merkitä myös sijoitusta, jolla voidaan ostaa rahoitusta vastaava arvo-osuus joukkorahoitusta keräävän yrityksen osakepääomasta. Pahkasian joukkorahoituskampanja perustuu ensin mainittuun, niin sanottuun vastikkeelliseen joukkorahoitukseen, jossa osallistujat osallistuvat rahoitukseen saadakseen tuotteen itselleen käyttöön. Tämä tuote on siis 64-sivuinen Pahkasika -albumi, joita toteutuessaan valmistetaan vain määräerä.

Joukkorahoituksessa ilmoitetaan osallistujille minimimäärä tarvittavaa pääomaa, joka vaaditaan jotta hanke toteutuu. Mikäli pääomaa ei saavuteta, niin pääoma palautetaan joukkorahoitukseen osallistuville osapuolille, joita voivat olla esimerkiksi yksityiset henkilöt tai vaikkapa yritykset. Pääoman palautuksesta voidaan vähentää mahdollisia kustannuksia, jotka ovat liittyneet rahoitusjärjestelyn tekemiseen. Esimerkiksi maksuliikennepalvelun tarjoaja voi veloittaa maksuliikennepalvelun käytöstä, joka on osa rahoitusjärjestelyä ja joka voidaan vähentää palautettavasta pääomasta, jos hanke ei toteudu. Mikä tärkeintä on tietää joukkorahoituksen järjestäjille ja osallistujille, että ehdot joukkorahoitukseen osallistuville on oltava selvät ja mahdollisimman yksiselitteiset. Joukkorahoitukseen liittyvät riskit on oltava kuvatut, kuten itse tuote myös, mikä hankitaan joukkorahoituksen kautta. Lisäksi joukkorahoituksessa on oltava maininta siitä ajanjaksosta, jolloin joukkorahoitus on voimassa. Järjestävien tahojen yhteystiedot ovat luonnostaan osa sitä informaatiota, joka kannattaa julkaista joukkorahoituksen yhteydessä.

Joukkorahoituksen eroja vastikkeettomaan rahankeräykseen

Joukkorahoituksen erottaa muusta varainkeruunkampanjasta sen vastikkeellisuus. Koska joukkorahoitukseen liittyy vastike ja myöskin riski sijoitettavaan pääomaan, niin kysymys on tuotteen etukäteisostamisesta. Niinpä kyse ei ole rahankeruusta, jossa lahjoitetaan varoja jonkin toiminnan tukemiseksi ilman vastiketta. Suurin riski vastikkeettomasta rahankeruusta perustunee siihen, että saavuttaako apu missä määrin avustuksen kohteen vai jääkö se kokonaan saavuttamatta. Vastikkeettomassa varainkeruussa lahjoittajalla ei ole mahdollista seurata tarkasti antamisensa varojen käyttöä, mutta vastikkeellisessa varainkeruussa kuten joukkorahoituksessa, on sijoitetulle pääomalle olemassa tulos. Tämä tulos tarkoittaa joko hyödykettä tai arvo-osuutta jonkin yrityksen osakepääomasta. Selvyyden vuoksi vielä kerrottakoon, että Pahkasian joukkorahoituskampanja on vastikkeellinen, jossa joukkorahoitukseen osallistunut saa 64-sivuisen Pahkasika-albumin kotiinsa kannettuna tai muuhun ilmoittamaansa osoitteeseen.

 

Tämä edellä mainittu teksti perustuu tulkintoihin niistä tiedoista, joita on kertynyt joukkorahoitushankkeen toteuttamisesta. Lisätietoja Pahkasian joukkorahoituksesta voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta tuomo.ryynanen@hankiworks.com. Pahkasika-albumin julkaisijana toimii Banana Press Oy ja hankkeen tuottajana on Hankiworks Oy.

Ystävällisin terveisin

Tuomo Ryynänen

Tuottaja

Hankiworks Oy